• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Khamis 24 Apr 2014
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
NISAB 2014: RM11,650.00

HARGA EMAS SEMASA: RM 132.32 (NISAB EMAS : 85g)

HARGA PERAK SEMASA: RM 2.29 (NISAB PERAK : 595g)

KUTIPAN 2014: RM525,237.03

(*Sehingga Mac 2014)

AGIHAN 2014: RM543,299.90

(*Sehingga Mac 2014)

Rukun Wakaf

RUKUN WAKAF

a) Wakif (pewakaf).

Di antara syarat-syarat pewakaf adalah:

- Mestilah memiliki secara penuh harta yang ingin diwakafkan, bermakna ia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki.

- Berakal (sempurna akal fikiran) dan waras pemikirannya.

- Baligh.

- Pilihan sendiri untuk berwakaf dan tidak dipaksa (ikhtiar bi nafsih).

b) Mawquf (harta yang diwakafkan).

- Harta itu mestilah benda yang dapat diambil manfaatnya.

- Harta yang diwakafkan mempunyai nilai harga (mutaqawwim).

- Harta yang diwakafkan itu adalah milik sempurna oleh orang yang berwakaf (waqif).

- Diwakafkan untuk tujuan yang baik sahaja dan tidak menyalahi syarak.

c) Mawquf ‘Alaih (penerima wakaf).

- Orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik) – orang Islam, merdeka dan kafir zimmi boleh memiliki dan menerima manfaat harta wakaf. Manakala orang yang tidak sempurna akalnya, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

- Penerima wakaf mampu menjadikan manfaat wakaf sebagai hal taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah S.W.T) dan perkara ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam sahaja.

d) Mawquf ‘Alaih (penerima wakaf).
- Pernyataan wakaf yang dibuat sama ada secara lisan, tulisan bersama lafaz ataupun isyarat.
- Melalui lafaz sama ada secara soreh atau kinayah.
Lafaz soreh: lafaz yang jelas membawa maksud yang tertentu sahaja seperti “Saya mewakafkan rumah saya untuk orang-orang fakir”.
Lafaz kinayah: lafaz yang membawa banyak maksud seperti “Hartaku adalah sedekah kepada fakir miskin”.
Mestilah memiliki secara penuh harta yang ingin diwakafkan, bermakna ia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki.
Berakal (sempurna akal fikiran) dan waras pemikirannya.
Baligh.
Pilihan sendiri untuk berwakaf dan tidak dipaksa (ikhtiar bi nafsih).

Mestilah memiliki secara penuh harta yang ingin diwakafkan, bermakna ia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki.Berakal (sempurna akal fikiran) dan waras pemikirannya.Baligh.Pilihan sendiri untuk berwakaf dan tidak dipaksa (ikhtiar bi nafsih).

Waktu Solat

  • 0
prev
next